Kønsbestemte lønforskelle i sekundære arbejdsvilkår, konstateret på tværs af EU

Kønsbestemte lønforskelle er ikke alene begrænset til aflønning. Dette blev afsløret i en nylig, banebrydende undersøgelse i de 27 EU-medlemsstater. Omkostningskompensation, årlige godtgørelser, bonusser og forsikrings- og pensionsplaner viser også kønsbestemte forskelle på tværs af EU, og oftest favoriseres mændene. I alle lande deltager arbejdende kvinder også i sådanne planer – i cirka en tredjedel af landene mere hyppigt end mænd gør. Det synes derfor, at øget opmærksomhed og selvsikkerhed hos kvindelige medarbejdere under forhandlinger kan reducere disse sekundære kønsbestemte lønforskelle.

I 24 af de 27 lande blev der indsamlet tilstrækkelige observationer gennem WageIndicator-onlinelønundersøgelserne, hvor mere end en halv million medarbejdere bidrog med deres data i perioden mellem januar 2014 og juli 2016. Denne undersøgelse er den første, der sætter fokus på kønsbestemte forskelle inden for sekundære arbejdsvilkår.

Omkostningskompensation

Omkostningskompensation er meget almindelig. I kun 6 lande rapporterer mindre end 10 % af medarbejderne, at der modtages omkostningskompensation. I 12 lande varierer procentdelen mellem 10 og 20 %. I andre 3 lande er udfaldet mellem 20 og 30 %, og i 2 lande mellem 30 og 40 %. Belgien rapporterer en dækning på mere end 40 %. Alligevel er kønsforskellene betydelige. I 19 lande rapporterer mænd omkostningskompensation mere hyppigt end kvinder, i de resterende 5 lande gælder det modsatte. Den kønsbestemte forskel for lande, hvor mænd hyppigere rapporterer omkostningskompensation, varierer mellem 1 og 8 %. Den kønsbestemte forskel for lande, hvor kvinder hyppigere rapporterer en omkostningskompensation, varierer mellem tæt på 0 og 4 %.

Årlige godtgørelser

For 24 af de 27 lande fandtes der tilstrækkelige informationer til at afsløre betydelige kønsforskelle med hensyn til bonusser. 18 lande favoriserer mænd: kønsforskellene varierer mellem tæt på 0 og 6 procentpoint. I de 6 lande, der favoriserer kvinder, varierer forskellene fra 1 til 7 procentpoint, med undtagelse af Estland hvor 30 % af kvinderne – mod kun 7 % af mændene – oplyser, at de fik udbetalt årlige bonusser.

Deltagelse i overskudsdeling efter køn varierer i høj grad på tværs af de 22 lande, der er tilstrækkelige data for. De laveste kønsbestemte forskelle (cirka 1 %) findes i Danmark, Ungarn, Irland, Italien og Sverige. Belgien (11 %) og UK (12%) viser de højeste forskelle. Alligevel favoriserer disse kønsforskelle med hensyn til deltagelse i overskudsdeling alle mænd, med undtagelse af Polen hvor kvinder scorer en anelse bedre end mænd med hensyn til overskudsdeling.

Helt i tråd med dette billede favoriserer kønsbestemte forskelle mændene med hensyn til værdikuponer, rabatter eller naturalieydelser, dvs. i 17 af de 22 lande med tilstrækkelige data. Her findes den største kønsbestemte forskel i UK med 10 procentpoint. I kun 5 lande modtager kvinder værdikuponer, rabatter og naturalieydelser oftere end mænd, mellem tæt på 0 i Østrig og 8 procentpoint i Finland.

Pensions- og forsikringsplaner

Med hensyn til arbejdsgiverens bidrag til pensions- og forsikringsplaner afslører analysen igen betydelige kønsbestemte forskelle, mest til mændenes fordel. Dette er tilfældet i 15 af de 24 lande med tilstrækkelige data. I denne gruppe varierer forskellene fra 1 i Finland til 20 procentpoint i Malta. Men i 9 lande favoriserer forskellene kvinder, varierende mellem tæt på 0 i Grækenland og 27 procentpoint i Estland. I 16 af de 24 lande favoriserer forsikringsforskellen mænd, med kønsforskelle gående fra tæt på 0 i Grækenland til 16 procentpoint i Malta. I 8 lande favoriserer forskellene dog kvinder, fra tæt på 0 i Rumænien til 24 procentpoint i Estland.

Rapport: Analyser af de kønsbestemte lønforskelle med hensyn til monetære og ikke-monetære godtgørelser og bonusser blev udført af University of Amsterdam/AIAS. Denne rapport er en del af WITA-projektet.

Hvad er WITA-Gender Pay Gap projektet?

Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG (Januar 2015 - december 2016) har til formål at yde et væsentligt bidrag til reducering af den store og fortsatte lønforskel mellem kønnene. Det er gjort muligt af Europa Kommissionens PROGRESS program Action Grant nr. 4000004929. En af aktiviteterne er, at sammenligne mænds og kvinders løn på baggrund af faggrupper, og offentliggøre resultaterne på den nationale WageIndicator hjemmeside for alle 28 EU-medlemsstater og Tyrkiet, samt udbrede oplysningerne ved hjælp af pressemeddelelser.

Mere information om WITA projektet

Mere information om kønsbestemte lønforskelle i Danmark på lontjek.dk

loading...
Loading...