Mindstelønnen i Danmark - ofte stillede spørgsmål

Findes der en separat lovgivning angående mindsteløn i Danmark?

Der er ingen lovbestemt mindsteløn i Danmark. Lønsatserne for manuelt arbejde og funktionærarbejde er fastlagt ved kollektive overenskomster. Over 65 % af de danske arbejdstagere er medlem af en fagforening, og de kollektive overenskomster, der udhandles af disse fagforeninger, dækker effektivt 80 - 90 % af de danske arbejdstagere. En overenskomst kan bestemme den faktiske lønsats eller mindsteløn på industriniveauet. Den overenskomstmæssige løn varierer efter alder (forskellige lønsatser for arbejdstagere over og under 18 år), erfaring (højere løn for mere erfarne arbejdstagere), kvalifikationer eller præstationer og arbejdets sværhedsgrad. Selv om Danmark ikke har nogen officiel mindsteløn, fastlægger de kollektive overenskomster ofte en de facto mindsteløn for de forskellige arbejdstagere, og denne genforhandles hvert 2. eller 3. år.

Findes der en eller flere mindstelønninger, der er lovbestemte?

Den gennemsnitlige mindsteløn for alle private og offentlige kollektive overenskomster er ca. 110 kr. (20 $) i timen, eksklusiv pensionsydelser. Den danske "mindsteløn" på 20 $ eller 21 $ er faktisk et gennemsnit af alle mindstelønninger på tværs af en række forskellige sektorer.

På hvilket niveau fastlægges mindstelønningerne?

Den nye kollektive overenskomst fastlægger forskellige mindstelønninger for voksne medarbejdere og medarbejdere under 18 år.

På hvilket grundlag er mindstelønnen beregnet?

Ved de kollektive overenskomster fastlægges en mindste betaling pr. time eller måned. Det sidste er ofte tilfældet for funktionærer.

I tilfælde af ugentlige /månedlige mindstelønninger, er disse da baseret på et fast antal timer?

Den generelle arbejdstid er på 37 timer pr. uge på 5 dage og ca. 7,5 timer pr. dag. Denne grænse kan sættes nedeller op i overensstemmelse med bestemmelserne i en kollektiv overenskomst.

Deltager statslige organer, arbejdsgivere og/eller tillidsrepræsentanter i fastlæggelsen af mindstelønnen?

At finde frem til lønningerne igennem kollektive forhandlinger overlades udelukkende til arbejdsmarkedets parter.

Hvordan besluttes opgraderinger (justeringer) af mindstelønnen?

Justeringer af mindstelønnen besluttes af arbejdsgiver og tillidsrepræsentant i fællesskab.

Hvad er elementerne af mindstelønnen i Danmark?

Der findes forskellige slags kollektivt aftalte 'mindstelønninger'. De er generelt fastlagt på brancheniveau. Lønnen kan suppleres med tillæg på virksomhedsniveau (eller offentligt niveau i den offentlige sektor).

Hvor ofte opdateres mindstelønnens faste elementer?

De branchebestemte kollektive aftaler om løn fornys normalt hvert andet eller tredje år. Kollektive aftaler kan omfatte stigninger i mindsteløn eller kan blot omfatte en generel lønstigning - det afhænger af branchen. Selv om de kollektive aftaler kun fornys hvert andet/tredje år, kan de omfatte forskellige lønniveauer/lønstigninger for de år, der dækkes af den kollektive aftale.

Hvad er målestokken(e), som mindstelønnens stigning bygger på?

I den private sektor er det konkurrencesituationen i branchen (dvs. subjektive målestokke), i den offentlige sektor er det hovedsageligt lønudviklingen i den private sektor (den såkaldte reguleringsmekanisme).

Hvordan reguleres overholdelsen af mindstelønnen?

Overholdelsen af mindstelønninger reguleres af fagforeninger og arbejdsgivere.

Er arbejdsgiver og/eller tillidsrepræsentanter involveret i overholdelses-procedurer?

Arbejdsmarkedets parter (på alle niveauer) er involveret på den måde, at de (og ikke staten/regeringen) er ansvarlige for overholdelsen.

Til hvem/hvor kan personer klage, hvis de tror, at de tjener mindre end mindstelønnen?

I tilfælde af manglende overholdelse kan personer klage til arbejdsgiveren eller fagforeningskoordinatoren.

I hvilken måned revideres mindstelønnen i Danmark?

Den branchebaserede kollektive aftale sker hvert andet eller tredje år mellem december og februar.

loading...
Loading...