Børn og Unge

Minimumsalder for ansættelse

Minimumsalderen for beskæftigelse i fast arbejde er 15 år. Et barn er defineret som en person, der er under 15 år, og som er omfattet af undervisningspligten. En ungarbejder er en medarbejder, der er mellem 15 og 18 år gammel, og som ikke er omfattet af undervisningspligten. Minimumsalderen for deltidsbeskæftigelse er 13 år, og disse medarbejdere får lov til at udføre lettere arbejde (inden for landbrug, gartneri, modtagelse, sortering, prissætning og emballering af varer i butikker og supermarkeder, borddækning og let rengøring, håndtering af rent vasketøj samt let manuelt arbejde) under fastlagte betingelser. Arbejdet må ikke indebære fare for medarbejderens sikkerhed og sundhed.

Ved ansættelse af medarbejdere under 15 år, som stadig er omfattet af undervisningspligten, skal arbejdsgiver informere deres forældre/værge om arten af beskæftigelse, arbejdstid, farer forbundet med arbejde samt foranstaltninger truffet for at sikre deres sundhed og sikkerhed.

Den normale arbejdstid for medarbejdere, der er 13-15 år, og som er omfattet af undervisningspligten, må ikke overstige to timer på skoledage (12 timer om ugen) og 7 timer på andre dage (35 timer om ugen). Et barn, der er 15 år men stadig er omfattet af undervisningspligten, kan arbejde i otte timer om dagen og 40 timer om ugen. Arbejdstiden for et barn, der er under 15 år men ikke længere er omfattet af undervisningspligten, er syv timer om dagen og 35 timer om ugen.

Ungarbejdere, der er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, kan ikke arbejde om natten (kl. 20:00 til 06:00). Disse medarbejdere har en daglig sammenhængende hvileperiode på mindst 14 timer og to dage fri i træk om ugen. En af dagene skal være søndag. Aldersgrænser for adgang til arbejde, arbejdstid, hviletid og hviledage kan fraviges for ungarbejdere, der deltager i kulturelle eller lignende aktiviteter, hvis det ikke er til fare for deres sundhed eller sikkerhed. Der bør lægges særlig vægt på den unges alder, sundhed, udvikling og uddannelse.

Kilde: § 61 i bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven), § 33-46 i bekendtgørelse om unges arbejde (Ungebekendtgørelsen)

Minimumsalder for farligt arbejde

Minimumsalder for farligt arbejde er 18 år. Arbejdere mellem 15-18 år betragtes som ungarbejdere. Farligt arbejde er arbejde under særlige forhold, der er forbundet med øget risiko for deres sikkerhed, sundhed, moral og udvikling.

Arbejdstiden for personer under 18 år kan ikke overstige den normale arbejdstid for voksne ansat inden for samme område. Således kan arbejdstiden ikke overstige otte timer i en 24-timers periode og 40 timer om ugen. Ungarbejdere må ikke arbejde om natten (kl. 20:00 til 06:00) med visse undtagelser i bagerier samt fast arbejde i landbruget. Ungarbejdere har ret til en daglig hvileperiode på 12 sammenhængende timer og to dage fri i løbet af en uge. En af disse dage skal være søndag. Overarbejde er generelt ikke tilladt for medarbejdere under 18 år. I tilfælde af force majeure, mekanisk nedbrud, uforudsete forstyrrende hændelser er ovennævnte bestemmelser med hensyn til overarbejde, natarbejde, daglige og ugentlige hvileperioder undtaget, hvis der ikke er nogen voksne medarbejdere til rådighed til at overtage arbejdet, indtil normale tilstande er genoprettet.

Ungarbejdere må ikke være ansat til arbejde, hvor de udsættes for ekstrem støj eller vibrationer, ekstreme temperaturer, højt tryk som dykning, eksponering for ioniserende stråling, arbejde med selvkørende maskiner, oxygenfattig arbejdsatmosfære, løft af tunge byrder mv.

Kilde: Bekendtgørelse om unges arbejde (Ungebekendtgørelsen)

Forordninger vedr. Ungdomsarbejde

  • Bekendtgørelse om unges arbejde (Ungebekendtgørelsen) / Executive Order No. 239 of 6 April 2005 on Youth Work
  • Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven) / Working Environment Act
loading...
Loading...