Sexchikane

Sexchikane

Chikane og sexchikane betragtes som forskelsbehandling på grund af køn og er derfor forbudt. En persons afvisning eller accept af en sådan adfærd kan ikke bruges som grundlag for en beslutning vedrørende ham eller hende (med hensyn til beskæftigelse).

Chikane er en uønsket adfærd i relation til en persons køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse med det formål eller den virkning at krænke denne persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima for den pågældende person.

Seksuel chikane er enhver form for uønsket verbal, non-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Den uønskede adfærd kan være verbal, non-verbal eller fysisk, og gerningsmanden kan være arbejdsgiveren eller en kollega.

Hvis en arbejdsgiver er i strid med ligestillingsloven eller lov om ligebehandling af mænd og kvinder i beskæftigelse, kan retten pålægge erstatning. En medarbejder, der afskediges for at modsætte sig seksuel chikane, kan endvidere ydes erstatning. Størrelsen af denne erstatning afhænger af ancienniteten og omstændighederne i den konkrete sag.

Kilder: Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ligestillingsloven)

loading...
Loading...