Dagpenge

Dagpenge

Arbejdsløshedsforsikring i Danmark er frivillig, og en ansat skal være medlem af en a-kasse, som forvaltes af en fagforening, og betale løbende bidrag til den for at kvalificere sig til dagpenge. Herboende i alderen mellem 18 og 63 år kan blive medlem af a-kasse.

For at kvalificere sig til dagpenge skal en person være arbejdsløs, være registreret hos en offentlig arbejdsformidling og være aktivt jobsøgende. Arbejdsløsheden må ikke være forårsaget af, at man selv har sagt op (fratræden), forsømmelse, arbejdskonflikt eller afvisning af et passende jobtilbud. Man skal have været medlem af a-kasse inden for de sidste 12 måneder og have mindst 52 ugers beskæftigelse, mens man er medlem af en a-kasse, i de seneste tre år. Arbejdsløshedsunderstøttelse for deltidsansatte gives en ansat med medlemskab i en a-kasse inden for de sidste 12 måneder, og som har mindst 34 ugers forsikret beskæftigelse i de seneste tre år.

Dagpenge udbetales for en periode på højst to år inden for en treårig periode. I de første tre dages arbejdsløshed betales dagpengene af arbejdsgiveren. Fra den fjerde dag og fremefter er dagpengene 90 % af den dagpengeberettigedes gennemsnitsløn i de seneste 12 ugers (815 kr. pr. dag og DKK 4.075 kr. pr. uge). For ledige i alderen 55 til 59 år kan ydelsen udbetales indtil det fyldte 60. Unge arbejdsløse har efter erhvervsuddannelse af 18 måneders varighed eller efter militærtjeneste ret til 82 % af den fulde ydelse fem dage om ugen (3.341 kr. pr. uge).

Kilde: bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

loading...
Loading...