Tvangsarbejde

Forbud mod tvangsarbejde

Danmark forbyder menneskehandel og tvangsarbejde via § 262 (a) i straffeloven, som kan give op til otte års fængsel.

En person, der rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person, der er udnyttet til kønslig usædelighed, tvangsarbejde, slaveri eller slavelignende arbejde eller fjernelse af organer gennem ulovlig tvang, frihedsberøvelse, trusler, ulovlig tilskyndelse eller utilsigtet udnyttelse af et offer eller gennem en anden upassende ageren.

Selvom danske straffelov ikke henviser til tvangsarbejde (undtagen i forbindelse med ulovlig menneskehandel), så omhandler den spørgsmål om tvang, indespærring og trusler. Ifølge udlændingeloven er det i Danmark forbudt at ansætte en udenlandsk arbejdstager uden arbejdstilladelse.

Kilder: § 260 og 262(a) i den konsoliderede lov nr. 1491 af 13. december 2017 (straffelov); § 13-15 i konsolideret lov nr. 1117 af 2. oktober 2017 om indvandring / udlændinge

Frihed til jobskift og ret til at sige op

Opsigelsesperioden for timelønnede (for både arbejdsgiver og medarbejder) er reguleret i de kollektive overenskomster.

En funktionær kan opsige en ansættelseskontrakt med en måneds varsel (til udgangen af en kalendermåned). Begge parter kan aftale en længere opsigelsesperiode (ønsket af en medarbejder) på den betingelse, at arbejdsgiverens opsigelsesvarsel forlænges tilsvarende. I prøvetiden er der for funktionæren intet opsigelsesvarsel.

For mere information om dette henvises til afsnittet om Sikkerhed i ansættelsen.

Umenneskelige arbejdsbetingelser

Normal ugentlig arbejdstid ikke er klart angivet af lovgivningen, dog er en 37-timers uge fastsat i kollektive overenskomster og individuelle ansættelseskontrakter. Det kan være nødvendigt med nedsat arbejdstid for arbejde, der kan indebære en særlig stor risiko for sundhed og sikkerhed.

Overarbejde er reguleret af kollektive overenskomster, bortset fra at loven fastsætter en maksimal arbejdstid på 48 timer om ugen inklusive overarbejde. Kollektive overenskomster har bestemmelser om varsling af overarbejde, hvis overarbejde er påkrævet, samt om økonomisk kompensation for overarbejde. Overarbejde kompenseres normalt økonomisk eller som afspadsering.

For mere information om denne henvises til afsnittet om Erstatning.

Forordninger om tvangsarbejde

  • Bekendtgørelse af straffeloven / Consolidated Act No. 1235 of 26 October 2010 (Penal Code)
  • Bekendtgørelse af udlændingeloven / Consolidated Act No. 863 of 25 June 2013 on Immigration/Aliens
loading...
Loading...