Arbejde og Løn

Mindsteløn

Der er ingen lovbestemt mindsteløn i Danmark. Lønsatser for arbejdere og funktionærer er fastlagt via kollektive overenskomster. En overenskomst kan fastsætte de faktiske lønninger eller mindstelønninger på brancheniveau. Desuden kan de kollektive overenskomster også fastsætte lønstigning i tilfælde af inflation (lønsatserne er inflationssikrede). Lønsatser under kollektive overenskomster varierer efter alder (forskellige lønsatser for medarbejdere over eller under 18 år), erfaring (højere løn for mere erfarne medarbejdere) samt arbejdet sværhedsgrad.

Fast løn

Vederlag omfatter alle dele af løn og omfatter alle aftalte ydelser og gives til den ansatte som betaling for udført arbejde. Det omfatter grundløn, overarbejdsbetaling, bonus, fælles goder og ikke-betalte ydelser, såsom arbejdsgiverbetalt bolig, transport og telekommunikationsfaciliteter.

Lønudbetalingsperioden (hyppigheden af lønudbetaling) er ikke angivet i henhold til lovgivningen og er snarere omfattet af de kollektive overenskomster. Arbejdsgiver er ifølge loven forpligtet til skriftligt at angive betalingsperioden for vederlag og løn i et ansættelsesforhold. Funktionærer modtager en fast månedlig løn, mens de timelønnede modtager deres løn hver fjortende dag. Løn kan udbetales enten kontant eller med check eller indbetales direkte til medarbejderens bankkonto.

Arbejdsgiverne er forpligtet til at give medarbejderne lønsedler indeholdende som minimum lovpligtige oplysninger, herunder identiteten af medarbejderen og arbejdsgiver (navn, adresse og CPR-nummer/CVR-nummer), perioden hvor lønnen er optjent, antal arbejdstimer, samlet løn før fradrag, skat og sociale bidrag samt nettoløn efter fradrag af skat og sociale bidrag.

Arbejdsgiver må foretage visse fradrag i en medarbejderens løn: Fradrag for skat og sociale bidrag, bidrag til ATP-ordningen, bidrag til en tvungen pensionsordning samt fradrag for forskudsbetaling eller overbetaling.

loading...
Loading...