Kønsbestemte lønforskelle i hele EU, men slovenske og polske kvinder viser vejen frem - 02-11-2016

Kønsbestemte lønforskelle, dvs. mindre løn til kvinder der udfører arbejde af samme værdi som deres mandlige kolleger, findes der meget af i hele EU. Alle EU-medlemslande viser fortsat sådanne forskelle, spændende fra et gennemsnit på kun 1 % i balkanstaten Slovenien, til enorme 28 % i balkanstaten Estland. EU's største økonomier, såsom Tyskland, Frankrig og Storbritannien, viser kønsbestemte lønforskelle på hhv. 22 %, 20 % and 16 %. Typisk er de kønsbestemte lønforskelle på mellem 10 % og 20 %. Dette mønster gentages også, når der tages hensyn til bonus og godtgørelser, der lægges oveni medarbejdernes nettoløn.  Der er dog et par lyspunkter for kvinderne på det europæiske landkort. 

Først og fremmest Slovenien. Ikke alene er der stort set ingen bevislig generel kønsdiskrimination (gennemsnitligt 1 %), og med hensyn til bonus og godtgørelser bliver mændene udkonkurreret af kvinderne. De fik mere i overtidsbetaling, mere i udgiftskompensation, mere i årlige bonusser og i feriepenge. Derudover deltager de mere i børnepasningsarrangementer, og læge- og pensionsfonde, end de slovenske mænd gør. Det eneste andet EU-medlemsland med sådan en relativt stærk forhandlingsposition for kvinder, synes at være Polen. Her favoriserer den gennemsnitlige kønsbestemte lønforskel stadig mændene med 5 % (relativt lavt efter europæiske forhold). Men når det drejer sig om goder, tilkæmper kvinderne sig bedre aftaler omkring incitamentsaflønning, udgiftskompensation, bonus og goder. Polske mænd har dog oftere pensions- og lægeforsikringsordninger.

Ud over de store økonomier i Frankrig, Tyskland og Storbritannien, hvor kvinderne falder bagud i forhold til mændene med hensyn til bonusser og goder, skal nævnes Italien, Spanien, Portugal, Belgien, Holland, Irland, de skandinaviske lande og Østrig, Ungarn og Rumænien i den centrale del af Europa. Dette efterlader nogen få lande som undtagelsen, hvor kvinder udkonkurrerer mændene med hensyn til et eller flere af de goder, der blev undersøgt (se nedenstående tabel).

Den største ligestilling findes oftest inden for det vigtige børnepasningsområde. Her tenderer ligestillingen blandt kønnene til at være lillebitte. Disse statiske kendsgerninger, og de slovenske og polske kvinders resultater på deres respektive arbejdsmarkeder, viser at kønsbestemte lønforskelle kan reduceres ved hjælp af en blanding af landsdækkende politikker og individuel forhandlingsstyrke. 

Rapport: Analyse af kønsbestemte lønforskelle i monetære og ikke-monetære goder og bonusser. 

Dato: 17. oktober 2016

Hvad er WITA-Gender Pay Gap projektet?

Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG (Januar 2015 - december 2016) har til formål at yde et væsentligt bidrag til reducering af den store og fortsatte lønforskel mellem kønnene. Det er gjort muligt af Europa Kommissionens PROGRESS program Action Grant nr. 4000004929. En af aktiviteterne er, at sammenligne mænds og kvinders løn på baggrund af faggrupper, og offentliggøre resultaterne på den nationale WageIndicator hjemmeside for alle 28 EU-medlemsstater og Tyrkiet, samt udbrede oplysningerne ved hjælp af pressemeddelelser.

Mere information om WITA projektet

Mere information om kønsbestemte lønforskelle i Danmark på lontjek.dk

loading...
Loading...