I Danmark er kvinder i den dårligst betalte del af arbejdsmarkedet bedre betalt end mænd.

I Danmark ses to faggrupper med en svagt positiv lønforskel til fordel for kvinderne, f.eks. Chauffører, operatører på mobile anlæg, rengøringsassistenter og hjælpere (6 %) og Kontorassistenter hvor kvinder i gennemsnit tjener 2 % mere end deres mandlige kolleger. Begge disse faggrupper findes i den dårligst betalte del af arbejdsmarkedet. 

Faggruppen med den største kønsbestemte lønforskel til fordel for mænd er Operatører på stationære anlæg og maskiner med 13 %, efterfulgt af Ledere indenfor produktion og specialiserede tjenester med 11 %. Denne kønsbestemte lønforskel til fordel for mænd, følger det stadigt dominerende mønster, der findes i hele EU og Tyrkiet. 

Faggruppen med den laveste kønsbestemte lønforskel er Andre funktionærlignende assistenter med kun 1 %. Denne score forstærker det spirende billede af et dansk gennembrud i den dårligst betalte del af arbejdsmarkedet. Den viser, at indsatsen for ligeløn på arbejdspladserne kan give resultater på alle niveauer, uanset uddannelse og sektor. 

Den gennemsnitlige kønsbestemte lønforskel for de ti analyserede faggrupper er 7 %. Et landsgennemsnit opgjort på baggrund af 2013-data fra Eurostat, viser en kønsbestemt lønforskel på 16,4 %. Denne difference mellem de to sammenlignede gennemsnit viser, at der stadig er andre faggrupper i Danmark, hvor den kønsbestemte lønforskel er meget større end dem, der præsenteres i nedenstående tabel.

Hvorfra kommer de kønsbestemte lønforskelle?

Den kønsbestemte lønforskel defineres som ulige løn for arbejde af samme værdi, der udføres med de samme kompetencer og kvalifikationer. Denne lønforskel stammer fra holdninger og praksis i kønsopdelingen. Disse holdninger og praksis styrker de ulige udviklingsmuligheder for kvinder og mænd, samt den ulige aflønning inden for samme faggrupper og erhverv. Bemærk, at de kønsbestemte lønforskelle vist nedenfor kun er for de analyserede faggrupper og erhverv.

Tabel 1. Kønsbestemte lønforskelle for store faggrupper i Danmark.

Erhverv Mand Kvinde I alt Kønsbestemt lønforskel
  Gennemsnitlig bruttoløn (€/time) Gennemsnitlig bruttoløn (€/time) Gennemsnitlig bruttoløn (€/time) Forskel i %
Ledere indenfor produktion og specialiserede tjenester 31.11 27.81 29.46 11%
Driftsledere og lignende akademiske erhverv 33.3 30.44 31.87 9%
Jurister og socialt og kulturelt uddannede 29.73 26.87 28.3 10%
Jurister og socialt og kulturelt uddannede og lignende associerede 26.24 25.21 25.73 4%
Kontorassistenter 24.19 24.57 24.38 -2%
Andre funktionærlignende assistenter 22.4 22.14 22.27 1%
Personlig pleje 21.91 19.49 20.7 11%
Salgsassistenter 20.37 19.91 20.14 2%
Operatører på stationære anlæg og maskiner 23.27 20.18 21.72 13%
Chauffører, operatører på mobile anlæg, rengøringsassistenter og hjælpere 20.5 21.77 21.14 -6%

Kilde: EU SILC 2013.

Den kønsbestemte lønforskel blev fundet ved at sammenligne de kønsspecifikke gennemsnitlige brutto lønninger, og derefter dividere forskellen med den gennemsnitlige mandlige løn. For alle faggrupper i tabellen er der mindst 10 svar fra både mandlige og kvindelige respondenter.  

Hvad er WITA-Gender Pay Gap projektet?

Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG (Januar 2015 - december 2016) har til formål at yde et væsentligt bidrag til reducering af den store og fortsatte lønforskel mellem kønnene. Det er gjort muligt af Europa Kommissionens PROGRESS program Action Grant nr. 4000004929. En af aktiviteterne er, at sammenligne mænds og kvinders løn på baggrund af faggrupper, og offentliggøre resultaterne på den nationale WageIndicator hjemmeside for alle 28 EU-medlemsstater og Tyrkiet, samt udbrede oplysningerne ved hjælp af pressemeddelelser.

Mere information om WITA projektet

http://www.wageindicator.org/main/Wageindicatorfoundation/projects/wita-gpg

Mere information om kønsbestemte lønforskelle i Danmark på lontjek.dk

http://www.lontjek.dk/main/lon/ligelon

loading...
Loading...