Danmark viser store kønsbestemte lønforskelle i job for højtuddannede, mindre forskelle i job inden for lavtuddannede job

På trods af, at den samlede kønsbestemte lønforskel i Danmark ligger under EU's gennemsnit, består den kønsbestemte forskel i lønnen. Det er hovedsageligt inden for gruppen af højtuddannede, såsom i sundhedssektoren, lovgivningsmæssige og kulturelle fagfolk eller fagfolk i forsknings- og tekniksektoren. I erhverv for lavtuddannede, såsom plejepersonale, sekretær og salgspersonale tjener kvinder mere end mænd i nogle af ansættelsesgrupperne.

Den største kønsbestemte lønforskel (20 %) til fordel for kvinder registreres inden for arbejdstager i gruppen personlig pleje med en erfaring på 11 til 20 år. Kvinder tjener også 20 % mere end mænd i job med mindre end 5 års ansættelse og 2 % mere i de resterende anspættelsesgrupper. Kvinder, der er ansat som kontorpersonale tjener 3 % mere end mænd i den tidlige ansættelsesperiode og 7 % mere efter 6 til 10 års erfaring. Herefter ses en stigning på 31 % til fordel for mænd i ansættelseskategorien, der har mellem 11 til 20 års erfaring. Der ses en lille lønforskel til fordel for kvinder inden for salgsmedarbejdergruppen. Kvinder med op til 5 års erfaring tjener 2 % mere end mænd, hvorefter lønnen er lige i ansættelser med 6 til 10 års erfaringi. Den kønsbestemte lønforskel for lærere er i gennemsnit 4 % og således relativt lav.

Mænd, der arbejder i sundhedssektoren tjener betydeligt mere end kvinder, hvilket spænder fra 30 % i ansættelsesgruppen med mindre end 5 års erfaring og op til en forskel på 41 % i gruppen med mere end 20 års erfaring. Erhvervs- og administrationsgruppen viser også en høj kønsbestemt lønforskel. For eksempel tjener mænd med 11 til 20 års erfaring 18 % mere end kvinder. Der vises også i andre højtkvalificerede faggrupper store kønsbestemte lønforskelle. Mandlige jurister samt inden for den sociale- og kulturelle sektor tjener gennemsnitligt 9 % mere end kvinder. Hos forretningsfolk er forskellen lig med 8 %. Fagfolk inden for forskning og teknik viser ligeledes en signifikant forskel til fordel for mænd: Her tjener medarbejdere med 6 til 10 års ansættelse 14 % mere.

Hvorfra kommer de kønsbestemte lønforskelle?

Den kønsbestemte lønforskel defineres som ulige løn for arbejde af samme værdi, der udføres med de samme kompetencer og kvalifikationer. Denne lønforskel stammer fra holdninger og praksis i kønsopdelingen. Disse holdninger og praksis styrker de ulige udviklingsmuligheder for kvinder og mænd, samt den ulige aflønning inden for samme faggrupper og erhverv. Bemærk, at de kønsbestemte lønforskelle vist nedenfor kun er for de analyserede faggrupper og erhverv.

Tabel 1. Kønsbestemte lønforskelle for store faggrupper i Danmark.

Ansættelse Antal års erfaring Mand Kvinde Kønsbestemt lønforskel
Gennemsnitlig timeløn i € Gennemsnitlig timeløn i € % Forskel
Lærere 0-5 22.78 22.81 -0.13%
6-10 25.76 24.64 4.35%
11-20 28.58 27.04 5.39%
Mere end 20 29.38 27.27 7.18%
Tilknyttede fagfolk inden for erhverv og administration 0-5 24.08 21.92 8.97%
6-10 27.9 23.95 14.16%
11-20 30.99 25.45 17.88%
Mere end 20 30.58 26.27 14.09%
Plejepersonale 0-5 15.79 18.93 -19.89%
6-10 22.04 22.49 -2.04%
11-20 19.6 23.58 -20.31%
Mere end 20 20.99 21.4 -1.95%
Fagfolk inden for sundhedssektoren 0-5 33.25 23.13 30.44%
6-10 35.31 25.78 26.99%
11-20 46.67 27.34 41.42%
Mere end 20 47.64 28.3 40.60%
Generelle og tastemedarbejdere 0-5 20.70 21.24 -2.61%
6-10 25.77 27.57 -6.98%
11-20 32.94 22.77 30.87%
Mere end 20 25.44 24.06 5.42%
Fagfolk inden for erhverv og administration 0-5 26.82 26.3 1.94%
6-10 35.52 30.65 13.71%
11-20 37.42 34.34 8.23%
Mere end 20 35.21 31.87 9.49%
Jurister samt fagfolk i den sociale og kulturelle sektor 0-5 26.27 23.9 9.02%
6-10 31.25 28.35 9.28%
11-20 32.24 29.08 9.80%
Mere end 20 33.28 30.42 8.59%
Tilknyttede fagfolk inden for forskning og teknik 0-5 27.41 25.54 6.82%
6-10 29.25 23.48 19.73%
11-20 28.77 25.75 10.50%
Mere end 20 29.11 25.92 10.96%
Fagfolk inden for forskning og teknik 0-5 26.95 25.49 5.42%
6-10 31.04 26.7 13.98%
11-20 35.86 30.9 13.83%
Mere end 20 37.68 32.84 12.85%
Salgsmedarbejdere 0-5 16.15 16.4 -1.55%
6-10 17.87 17.88 -0.06%
11-20 24.35 18.86 22.55%
Mere end 20 26.33 19.88 24.5%

Kilde: EU SILC 2013.

Den kønsbestemte lønforskel blev fundet ved at sammenligne de kønsspecifikke gennemsnitlige brutto lønninger, og derefter dividere forskellen med den gennemsnitlige mandlige løn. For alle faggrupper i tabellen er der mindst 10 svar fra både mandlige og kvindelige respondenter.

Hvad er WITA-Gender Pay Gap projektet?

Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG (Januar 2015 - december 2016) har til formål at yde et væsentligt bidrag til reducering af den store og fortsatte lønforskel mellem kønnene. Det er gjort muligt af Europa Kommissionens PROGRESS program Action Grant nr. 4000004929. En af aktiviteterne er, at sammenligne mænds og kvinders løn på baggrund af faggrupper, og offentliggøre resultaterne på den nationale WageIndicator hjemmeside for alle 28 EU-medlemsstater og Tyrkiet, samt udbrede oplysningerne ved hjælp af pressemeddelelser.

Mere information om WITA projektet

Mere information om kønsbestemte lønforskelle i Danmark på lontjek.dk

loading...
Loading...